5
(1)

6 סגולות להצלחה

סגולות נפלאות להצלחה בכל הענינים!

1. ביטוח להצלחה

החזקת לומדי תורה הוא ערובה וסגולה בטוחה להצלחה, בעל המנחת יוסף לומד זאת מהפסוק "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך"  ומסביר כך סתם אדם היוצא לשוק אינו בטוח כלל אם יצליח באותו היום או לא יעשה עסקאות טובות או לא, אבל ליששכר התורה אומרת לו מיד ביציאה שמח זבולון בצאתך ביציאה הנך כבר יכול לשמוח כי בטוחה לך ההצלחה, ומדוע כי יששכר באהלך בגלל שאתה עושה שיששכר שזה לומדי התורה יוכלו לשבת וללמוד הנך יכול להיות רגוע אתה תצליח בכל דרכיך, יוצא לנו מאוד ברור ופשוט הערובה הבטוחה ביותר שהתורה מבטיחה כבר ביציאה לעסקה אתה יכול לשמוח, הוא רק בהחזקת לומדי תורה.                                                                             (סגולות ישראל)

2. סגולה להצלחה בבירוקרטיה

סגולה להצלחה, מביא בעל המנחה בלולה ואמר כך, שמעתי מפי מקובל אחד : הרוצה להצליח לדבר בפני שר או שלטון (בירוקרטיה) יאמר מתחילת פרשת וישלח עד שם המקום סוכות, ויאמר אות ו' מפרק קיט בתהילים שש פעמים ויצליח. { נבין זאת בפשטות בפרשת וישלח מדובר בו בדיוק בענין פגישת עשו עם יעקב, ולא פחות מכך פגישת יעקב עם שרו של עשיו, ויעקב אבינו ע"ה ניצח אותם גם את המלאך שרו של עשיו ככתוב "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" ובמקום הנקרא סוכות הוא סיים את המהלך מול עשיו וגם אותו ניצח שעשיו לא יכל להזיק כמלא נימה}                                                                      (סגולות ישראל)

לפני עיסקה או מהלך חשוב ? חשוב לכם להצליח ?

לחצו כאן לתפילה הייחודית להצלחה

רבים הצליחו גם אתם תצליחו!

3. קריאת פרשת וישלח – סגולה להצלחה

סגולה להצלחה יקרא בכל יום פ׳ וישלח עד שם המקום סוכות כן כתב במדרש תלפיות דף קכ״ח וכן הוא במנהגים מהרי״ל ז״ל (כף אחת)

4. הכרת הטוב – המשכת הטוב

סגולה גדולה מאוד להצלחה שיפרט האדם את כל הטובות שעשה אתו השם עד עכשיו וע"י כך ינצל מכל רע ויצליח מאוד. בעל הנועם אלימלך ר' אלימלך מליזענסק זיע"א מפרש ענין זה על הפסוק בפרשת בא ולמען תספר באזני בנך אומר וז"ל היות כשהקב"ה ברחמיו עושה נס לישראל פעם אחת ונוקם להם מאויביהם, אז נתעוררו הרחמים ומועיל אפילו לעתיד בכל דור, כשישראל צריכין להנקם מאיזה שונא העומד עליהם להכבידם בעול שררה או מלך, אז הקב"ה עושה נקמה בו כיון שכבר נתעוררו אותן הרחמים בענין כזה. וזהו "ולמען תספר כו' אשר התעללתי במצרים", וכשתספרו זאת תעוררו אותם הרחמים וינקם לכם מאויביכם לבל יוכלו להיצר לכם כלל. יוצא לנו שכשאדם מזכיר חסדי השם שכבר היו לו בעבר מעורר את החסד ההוא וזה חוזר עכשיו עוד הפעם להושיע אותו ולהצליח דרכו. (סגולות ישראל)

לפני עיסקה או מהלך חשוב ? חשוב לכם להצליח ?

לחצו כאן לתפילה הייחודית להצלחה

רבים הצליחו גם אתם תצליחו!

5. סיפורי צדיקים מוצ"ש סגולה להצלחה

קבלה בידינו מפי הצדיקים יסודי עולם נ"ע שטוב להזכיר את הבעל שם טוב הקדוש בכל מוצאי שבת קודש, ולספר משבחיו ומתהלוכותיו, וזהו סגולה להצלחה בכל השבוע בכל הענינים, הן בגוף והן בנפש.    (קונטרס מאירת עינים אות פ"ד)

חסידים אומרים בשם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש כי ה"הציבור" טועה שלוש טעויות: הציבור אומר כי לספר סיפור מהבעל שם טוב במוצאי שבת זו סגולה לפרנסה. ובכך הם טועים בשלושה דברים: קודם כל סגולה זו אינה רק בסיפור מהבעל שם טוב אלא גם בסיפור מכל הצדיקים. שנית, הסגולה היא לא רק כשמספרים זאת במוצאי שבת אלא גם בכל ימי השבוע. ושלישית, הסגולה היא לא רק לפרנסה אלא גם לכל מה שצריך.

6. אין עוד מלבדו – סגולה להצלחה במבחן

החפץ להצליח בעניינים שבינו לבין אחרים, כגון משפט, מבחן או פגישה חשובה, יאמר בכוונה רבה: "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו". יסוד הדברים נמצא בספרו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל

וז"ל : ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש. ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה. כן יספיק הוא יתב' בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל  (נפש החיים שער ג' פרק י"ב)

מומלץ לשלב יחד עם הסגולות גם תפילה להצלחה לדוג' את תפילת רבינו תם, ואם אתם רוצים יש גם תפילה קצרה להצלחה מהחיד"א הקדוש.

בהצלחה..

לפני עיסקה או מהלך חשוב ? חשוב לכם להצליח ?

לחצו כאן לתפילה הייחודית להצלחה

רבים הצליחו גם אתם תצליחו!

נושאים קשורים

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 5 / 5. ספירת קולות: 1

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *