מקבץ תפילות לברכת השחר

התחלת היום בברכה – ברכות השחר

מדרש תהלים (כה): אמר רבי אלכסנדרי: בשר ודם מפקידים בידו כלים חדשים, ושוהים אצלו, והוא מחזירם בלויים וישנים, אבל הקב"ה מפקידים בידו בלויים ושחוקים, והוא מחזירם חדשים. תדע לך שהוא כן, שהרי הפועל הזה עושה מלאכה כל היום, ונפשו יגיעה עליו ושחוקה, וכשהוא ישן הוא מפקידה ביד הקב"ה, ולשחרית היא חוזרת לגופו בריאה חדשה, שנאמר (איכה ג כג): "חדשים לבקרים רבה אמונתך" פשוט ומובן שכל אחת רוצה וצריכה להגיד בבוקר את בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר שהן ברכות הנאמרות לפני תפילת שחרית, כדי לבטא הודיה על החיים המתחדשים מדי יום לאחר השינה.

ברכות השחר נקבעו בתלמוד כברכות שיש לומר מיד לאחר שאדם מתעורר משנתו עם בוקר בשעה שנהנה מדברים אלו, חשוב מאוד להגיד מיד בבוקר, ברכת השחר