מאגר סגולות ותפילות

הגדול בעולם

שמות לתפילה

שם לתפילה בתרומה של 100 ש"ח

כל שם נוסף 36 שח

שמות לתפילה

1 שמות לתפילה

פרטי התרומה

100 ש"ח לתשלום

פרטי התורם

כתובת למשלוח קבלה