שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

סגולה ל 

4
(1)

4 סגולות לזש"ק מספר או"ח

 סגולת לבנים – כוס של ברכה מיין

דבר מסוגל לבנים לברך על כוס של ברכה מיין דווקא, כן מובא בספר באר שבע (פרק ו עמוד מה) שהגר״ח קניבסקי כיבד אברך אחד ממקורביו בזימון בעת שסעד על שולחנו, וביקש הלה לערב את היין במיץ ענבים, שאלו הגר״ח ״וכי אינך רוצה בנים זכרים כנאמר בגמרא מסכת שבועות  שהמבדיל על היין יהיו לו בנים זכרים?״ תמה האברך ״והלא כעת אינו הבדלה?״ השיבו רבינו ״וכי כוס של ברכת המזון גרע?״ ע״כ.

הדפסת חידושי תורה – סגולה לבנים

בספר דרך שיחה (חלק א עמוד נא) הובא שהגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א אמר לכמה אנשים להדפיס חידושי תורה כסגולה לזרע של קיימא, והדבר הועיל. והמקור לזה על פי דברי הגמרא במסכת חולין (דף נט עמוד ב )״קרי אנפשיה מפרי פי איש תשבע בטנו״ (משלי פרק יח פסוק כ), וקאי על דברי תורה ,וכיון שפרי פי איש נקרא על דברי תורה ־ סגולה היא לדבר זה.

שילוח הקן – סגולה לבנים

שילוח הקן, זה סגולה לזרע בר קיימא דהרי כתוב במדרש על הפסוק ״ואת הבנים תקח לך״ שסגולה היא לזרע של קיימא וכן הובא בשו״ת מעין אומר (חלק יג פרק א סימן סא) שכן יעץ הראש״ל הגר״ע יוסף זצוק״ל לאדם שמשך שבע שנים לא היו לו ילדים בנישואיו, שישתדל לעשות שילוח הקן. והוסיף הראש״ל ואמר לאשה ״גם את תעזרי לו למצוא קן״.

כתיבת ספר תורה – סגולה לבנים

לכתוב ספר תורה סגולה מיוחדת לזכות לזרע בר קיימא, בספר סגולות ישראל (מערכת ב אות לט) סגולה למי שאין לו בנים, יכתוב לו ספר תורה ויועיל לו, ורמז לזה מן התורה שפרדס זה ספר תולדות אדם, היינו שבזכות הספר יזכה לתולדות אדם ואם אין ביכולתו לעשות דבר כזה יקנה ספרים וישאילם לאחרים ללמוד בהם . וסגולה זו, מובאה במדרש פ׳ אמור (רפאל המלאך) וכתב בספר אמרי שפר (כלל טז) וז״ל: ״ובעיני ראיתי שאשה אחת נפקדה לשש עשרה שנים אחרי שכתבה ספר תורה (על ידי סופר סת״ם) תיכף במשך חצי שנה אחרי הכתיבה  וילדה זכר״.

נושאים קשורים

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 4 / 5. ספירת קולות: 1

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *