זקוקים לישועה? מרגישים אבודים? בודדים במערכה?

התורה הקדושה תתחנן בשבילך
ותבקע שערי שמיים,
הסגולה המקורית והטובה ביותר.

הקדשת שיעורי תורה ברבים
והזכרת שמכם לישועה בעת
לימוד שיעורי התורה.

ע"י תלמידי חכמים נזקקים החיים בצמצום רב תוך מסירות נפש למען התורה הקדושה. בוודאי יביא לך את הישועה.