4.7
(3)

5 סגולות לבריאות, מיוחדות וקלות לביצוע, מהמקורות הקדושים!

סגולות לבריאות שאולי לא הכרתם, בלעדי לאתר תפילתי לרצון

לבריאות…

1.סגולה לבריאות – תפילה לבריאות

סגולה שיתמיד האדם בבריאותו ולא יחלה שיבקש רחמים קודם שיחלה כמו שאמר ר' יצחק בריה דר' יהודה במסכת שבת, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והיפטר, ונראה שהוא כעין שאמר רבי אלעזר במסכת סנהדרין, שלעולם יקדים אדם תפילה לצרה

אז מה אנו למידים מזה, שצריך תמיד להתפלל על הבריאות

לתפילות לבריאות לחצו כאן

2. בריאות מתוך אמת

יקפיד מאוד לדבר רק אמת ולא להוציא דבר שקר מפיו בשום פנים ואופן ובנוסף למעלתה הרמה, היא גם סגולה נפלאה לרפואה

3. לימוד לבריאות

כאשר אדם לומד בספר מסוים בתום הלימוד יתפלל לקב"ה, שירפא אותו בכל איבריו ובכל גידיו, בזכות מחבר אותו ספר (סגולות ישראל מער' ר אות כ"ט) 

להקפיד ללמוד בכל יום בספר הקדוש תנא דבי אליהו ובפרט שלומדים בו בעשרה והוא מסוגל מאוד לרפואות וישועות (סגולות נפלאות עמ' יא)

4. פיטום הקטורת

הרוצה להתמיד בבריאותו יקרא כל יום פרשת הקטורת ויכוון בה מאוד וישנם כאלו המהדרים וקורים פרשת הקטורת מתוך קלף מהודר

ומרן חיד"א בספרו צפורן שמיר מביא דברים נוראים לגבי פרשת הקטורת וז"ל: פטום הקטרת יכוין בו הרבה כי הפליגו בזוהר הקדוש פרשת ויקהל דרי״ח מאד בזה וז״ל מלה דא גזרה קיימא קמי קב״ה דכל מאן דאסתכל וקרי כל יומא פרשתא דקטורת ישתזיב מכל מילין בישין חרשין דעלמא ומכל פגעין בישין ומהרהורא בישא ומדינא בישא וממותנא ולא יתזק כל ההוא יומא דלא יכיל סט״א לשלטא עליה ואצטריך דיכוון ביה אמר רבי שמעון אי בני נשא הוו ידעין כמה עילאה עובדא דקטורת קמי קב״ה הוו נטלי כל מלה ומלה מיניה והוו סלקין לה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא כו׳ ואי יכוין בה בכל יומא אית לי׳ חולקא בהאי עלמא ובעלמא דאתי ויסתלק מותנ׳ מיניה ומעלמא וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא מסטרין בישין ומדינא דגיהנם ומדינא דמלכותא אחר׳ עכ״ל:

5. השבת תשמור על הבריאות שלך

 ע"י שמירת וכבוד השבת אדם יהיה בריא והשבת היא הקמיע נגד כל התחלואים (שם מער"ש אות א)

להבין גדלות השבת נביא קצת מהמקורות ונבין למה היא כל כך מסוגלת לשמירה על בריאות האדם, וזה מה שאמרו בגמרא – אמר רב יהודה אמר רב, כל המענג את השבת, נותנין לו משאלות לבו, שנאמר (תהילים לז-ד) והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך (שבת קיח:). ובתקוני זוהר – צלותא דשבתא וכו' ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' (תקון כ"א דף מה:) פירוש יום קבלת תפילות ישראל. ובספר 'מגלה עמוקות' כותב כך – בשבת יושב הקב"ה וממתין לתפילות ישראל (ספר רמזי שבת אות תרכ"ח).  ונראה דבגלל הסיבה הזו נהגו ישראל לשורר בתוך זמירות שבת כמה וכמה בקשות ומשאלות, [אף ששבת אינו זמן תפילה ותחנונים]. דהכוונה בזה, להזכיר בקשות בתוך הזמירות דרך רמז ושירה, ומתוך ידידות וחביבות, דכיון שמסבים יחד, הרי מתוך כך בוודאי ימלא כל בקשותינו ומשאלותינו. וזה כוונת המשורר – קום קרא אליו יחיש לאמצך (זמר מנוחה ושמחה). כלומר כי בזמן זה של קירבה וידידות ימהר ויחיש למלא בקשתו, לחזקו ולאמצו.

נושאים קשורים

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 4.7 / 5. ספירת קולות: 3

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *