0
(0)

כישפו אתכם? הגידו תפילה נגד עין הרע וכישוף!

מרגישים עין הרע עליכם?

כישפו אתכם?

כמה אנשים מפחדים מעין הרע? כמה מסתירים דברים אישיים מחבריהם, מפחד עין הרע? וכמה עושים סגולות מסגולות שונות להנצל.

כמה חשוב להתפלל שתינצל מעין הרע, כי לא כולם שמחים בשמחתך ובהצלחתך!

וכמה עושים סגולות מסגולות שונות להנצל, הולכים לצדיקים להתברך ומחפשים כל שמירה אפשרית אשר תגן עלינו מאותה 'עין רעה' מיסתורית שאין לנו מושג מהיכן היא תנחת עלינו…

ובאותה עניין נכללת גם עניין הכישוף, אם אתם מרגישים שכישפו אתכם? או משהו זומם להרע לכם?

הנה לכם לקט תפלות יפות להתפלל על עניינים חשובים אלו.

וזו לשון מרן החיד״א זצ״ל, שם: יאמר אחד עשר פסוקים המתחילים בנו״ן ומסיימים בנו״ן, והם מסוגלים להנצל מעין הרע ומכישוף. ומצאתי בספר כתב יד על קלף ישן משם רבנו יהודה החסיד זצ״ל, שהקורא אותם מבריח שטן ממנו, ולכן אין בהם אות ס׳. וראיתי בספר קב הישר סוף פרק ל״ב להתפלל תפלה אחת, ואני בעניי אסדרנה מתוקנת, ובתוספת טובה בס״ד:

נגע צרעת, כי תהיה באדם. והובא אל הכהן:

נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען. ואתנו אחזת נחלתנו, מעבר לירדן:

נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך ה' אלהיך. אליו תשמעון:

נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון:

נגד אבותם עשה פלא. בארץ מצרים שדה־צען:

נחית כצאן עמך. ביד־משה ואהרן:

נפתי משכבי. מר אהלים וקנמון:

נר ה' נשמת אדם. חפש כל־חדרי־בטן:

נופת תטפנה שפתותיך כלה. דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמתיך כריח לבנון:

נדו מתוך בבל, ומארץ כשדים צאו. והיו כעתודים לפני־צאן:

נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים, ובחצים בקשת. מאחי שאול מבנימן:

ואחר כך יאמר את התפילה הבאה:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלינו, ותצילנו לנו ולכל־בני ביתנו ולכל־ישראל אחינו מעין הרע, ומכל מיני כשוף, ותבריח היצר הרע והשטן ממנו. וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו במדבר והצלתם מעינא בישא דבלעם הרשע, כן תפרש כנפיך עלינו ברחמיך הרבים, ונהיה מכסים במכסה והנהגה בשמותיך הקדושים. אמן נצח סלה ועד. יהיו לרצון אמרי־פי, והגיון לבי לפניך. ה' צורי וגאלי:

ידוע מה שאמרו רבותינו ז״ל בגמרא (בבא מציעא דף ק״ז ע״א) שתשעים ותשעה אנשים מתוך מאה מתים מעין הרע ורק אחד כדרך העולם. ואמרו בזוה״ק (ח״ג דף קי"ז ע״ב), שמי שמזכיר את טובת חבירו כגון עושרו וחכמתו וכיוצא, צריך לברכו [פירוש שיאמר לו: 'ה׳ יתברך יתן לך כהנה וכהנה', או יאמר 'בן פורת יוסף בן פורת עלי עין' או 'בלי עין הרע' וכדו׳] כדי שלא תשלוט בו עין הרע.

ובאמת, צריך אדם להיזהר מאד כאשר יוכל שלא יתראה ויתפרסם בעיני כולם לא בחכמתו ולא במעשיו הטובים ולא בעשרו, אבל כתוב בספרי הקדמונים שצריך גם להיזהר שלא ירגישו בו אנשים שהוא משתמר מהם, כדי שלא יבואו להקפיד עליו על שחושדם שהם בעלי עין הרע וכו'.

נושאים קשורים

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *