מקבץ תפילות לתפילת הדרך

למה להתפלל תפילת הדרך?

מיליארדי אנשים נוסעים כל יום ברחבי העולם, אלו ברכב ואלו במטוסים, אלו באופניים ואלו באופנועים, הכבישים כולם עמוסים בכלי רכב, פקקים ארוכים בכל מקום ובכל פינה. ממש רובם של האנשים הנוסעים יוצאים מביתם בשלום וחוזרים אליו בשלום, אז למה לנו להתפלל?

אז קודם כל אכן נודה לה' על כל יום שאנו יוצאים בשלום וחוזרים בשלום, הרי לא כולם כך, יש מספיק אנשים שיצאו בשלום אבל איך שהוא קרתה להם תאונה שבכל מקרה שהוא – איננה נעימה כלל. לכך נודה על כל פעם שחזרנו לבתינו בשלום.

נו, ועל מה נתפלל?

נתפלל שגם הפעם נחזור בשלום!

מה יותר טוב לנו מתפילה פשוטה וקצרה זו, המועילה לנו כדי שנצא ונחזור בריאים.

מקור תפילה זו הוא בגמרא (מסכת ברכות דף כט עמוד ב), שם נאמר שהיוצא לדרך צריך להתפלל תפילה חשובה זו,

וכפי שמסביר המהרש"א שם (חידושי אגדות): "לפי שכל הדרכים בחזקת סכנה הם, וגם אם יצא בדרך לשלום מי יגיד לו אם יצליח שם, ואין לו להימלך [- לבקש רשות לצאת לדרך] רק עם קונו, היודע בו שיוליכהו לשלום וישלח ברכה".

ובכך על ידי תפילה זו הרי האדם מבקש רשות מהבורא לצאת לדרך – נו, ואם ה' מאשר לך לצאת לדרך ודאי שתגיע בשלום!

ולפני כל דרך בכל צורה שהוא מכונית, מטוס, אנייה, וצוללות, חייל קרב או רגלי, לומר תפילת הדרך המותאמת לו,

ובעזרת האבא האוהב נחזור כולנו הביתה בריאים ושלמים ללא שום פגע אמן…

ומה שנשאר לכם לעשות, זה פשוט לפתוח את האתר שלנו להקליק על תפילת הדרך, ולאומרה ביציאה לדרך.

……..נסיעה טובה!

מתי אומרים תפילת הדרך?

היוצא לדרך בין מביתו בין ממקום שהיה לן בדרך, וכן בחזרתו לביתו, לאחר שיצא מעיבורה של העיר, דהיינו שבעים אמה ושני שלישי אמה לאחר שכלו כל הבתים,מתפלל תפלת הדרך, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו לשלום וכו',

בימינו זה יוצא לפי שיטת החזון אי"ש כ40 מטרים מהבית האחרון בעיר, ולפי שיטת ר' חיים נאה כ 34 מטרים.

ויותר טוב לאומרה לאחר שיצא מיל מעיבורה (הסוף) של עיר שזה יוצא לפי שיטת החזון איש ק"מ ו160 מטרים, ולפי שיטת ר' חיים נאה מרחק של 960 מטרים.

וכשהוא כבר בדרך ולן באיזה עיר, יכול לאמרה בבוקר גם קודם שיצא.

קצת הלכות תפילת הדרך

אומרה בלשון רבים, רק "ותתנני לחן ולחסד" אומר בלשון יחיד.

אומרים תפילת הדרך רק כשנוסעים או הולכים מרחק של לפחות 8 ק"מ

אם יש ספק אם צריך לומר תפילת הדרך אומרים אותה בלי חתימת הברכה.