מקבץ תפילות לשמירה

לפניכם מקבץ תפילות לשמירה מגדולי המקובלים והרבנים המסוגלים מאוד לשמירה בכל דבר וענין שאיליו אתם זקוקים.

משום מה כל פעם שהוא שומע חריקה מכיון החלון הוא מתחיל לרעוד בכל חלקי גופו, לאחרונה ממעט לצאת מהבית, איו לו מושג מדוע אך הוא מרגיש חוסר ביטחון משווע, אי וודאות מוחלטת,

מה עושים ?

איך מסתדרים, זה ממש קטסטרופה, בדיוק למצבים וכאלה ובעיקר בשביל לא להגיע לזה הבאנו לכם את תפילות לשמירה, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל,

נתפלל ונבקש לאבא שבשמים שישמור עלינו מכל רע, ויתקיים בנו השם ישמרך מכל רע ישמור את נפשך.