מקבץ תפילות לאשה על בעלה

תפילת אשה על בעלה לא תאמיני כמה זה יעזור

הניחי לדאגות ושאי תפילה על הבעל

את מתעוררת עם שחר והוא כבר לא בבית, הוא השכים קום. יום עמוס לפניו כמו בכל יום. הוא יגמע מאות קילומטרים של כבישים סואנים, ישב בפגישות מכריעות, יעבוד בעבודות מפרכות ומתישות, בנקים, הלוואות, בקיצור עוד יום אינטנסיבי וסיזיפי לפניו.
הוא העוגן של חייך. הצלחתו הוא הצלחתך. את דואגת.

הוא יצליח היום? ישיג את יעדיו? איך הוא ישוב בסוף היום? סחוט ועייף או אנרגטי וחיובי? יהיה לו כוח לשחק מעט עם הילדים ולהעניק להם את היחס הנדרש להם?
תעצרי רגע את מערבולת הדאגות החששות והשאלות, שאי תפילה על הבעל וכבר את יכולה להיות בטוחה שיהיה לו יום טוב יותר, וכתוצאה מכך גם לך ולילדים. בכוחך להתפלל ולהשפיע.

השפעתך על בעלך, הרבה יותר ממה שאת חושבת.

מקורות ביהדות.
גדול כוחה של האשה להשפיע על בעלה, ובמדרש (מדרש רבה פרשת בראשית) מובא סיפור מעניין הממחיש את העניין: "מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו – אין אנו מועילים להקב"ה כלום, עמדו וגרשו זה את זה, הלך זה [הצדיק] ונשא רשעה אחת [אשה רשעית] ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק", והרי לנו מכך – מסיים המדרש את הסיפור, "שהכל מן האשה"!.

רואים אנו מסיפור מופלא זה, עד כמה יש בכוחה של האשה להביא תועלת וחיזוק ברוחניות וגם בגשמיות לבעלה אם היא מתנהגת בצדקות, ומצד שני – עד כמה יש בכוחה לקלקל את בעלה אם היא אינה מתנהגת כפי שראוי לאשה כשרה.

מעין זה מובא בגמרא (סנהדרין קי, א) את מה שאירע במחלוקת קורח עם משה רבינו, אשר כל כולה התחילה מ…אשתו של קורח!! היא שיכנעה אותו להילחם במשה רבינו ולכפור בנביאותו ובתורתו, והיא זאת שגרמה לכך שקורח ועדתו נשיהם וטפם, עם כל רכושם האגדי, כל זה נבלע באדמה וירד חיים שאולה כמבואר בתורה בפרשת קורח. ולעומת זאת היה אדם בשם 'און בן פלת' שבהתחלה היה חלק מ'עדת קורח' אולם בזכות תושייתה וחכמתה של אשתו [שהבינה שזה לא כדאי להילחם עם משה רבינו, והרדימה את בעלה עם בקבוק יין כשבאו לקרוא לו ל'אקשן' של המריבה….] – ניצל בעלה וכל משפחתו ורכושו!

בכוחך להשפיע שאי תפילה על הבעל!

טוב, אז הבנתי שאני יכולה להשפיע על בעלי לטובה, אבל איך אני האשה הפשוטה [לא רבנית ולא פסיכולוגית, לא למדתי סי. בי. טי. ואני לא דרשנית…] – איך אני יכולה לגרום לכך שלבעלי יהיה כל טוב בגשמיות וברוחניות???

התשובה היא פשוטה, תתפללי! בורא עולם מצפה לתפילות שלך, יש להם חשיבות עצומה וכח גדול! מסופר על גדולי ישראל [כמו החפץ חיים זי"ע] שהעידו על עצמם שלכל גדולתם הרוחנית זכו על ידי תפילותיהם של אמהותיהם. לדמעות של נשים צדקניות יש כח עצום.

תפילה על הבעל יום יום

תנהיגי לעצמך הרגל קטן וחשוב, כל יום אבל כל יום תקדישי דקה וחצי מזמנך ותתפללי למען בעלך. מובטח לך שתראי מיד שינוי לטובה.