התפילה הייחודית שבוקעת רקיעים ומביאה לכם את הישועה, בדוק!

מהי כוח תפילה זו וכיצד היא מתנהלת ?לכל ישועה שאדם זקוק יש פרקי תהלים ובקשות המסוגלות לכך ביותראנו מקבלים ממכם את הפרטים הבאים:שם פרטישם האםפרטי הבקשה שלכם או הישועה הנזקקת.רב תלמיד חכם וצדיק הבקיא בסדר התפילות יתאים עבורכם במיוחד את פרקי התהלים וסדר התפילה המסוגלים לישועה זו.לאחר מכן, מנין תלמידי חכמים יערכו את התפילה יחד ובסיומה יערכו מי שברך עם השמות שלכם ופרטי הבקשה לישועה מהירה.

ברוך השם, בזכות הצדיקים ובכח התפילות רבים נושעוגם הישועה שלכם קרבה לבוא בעזרת השם!

השאירו כאן את פרטיכם!

בשורות טובות במהרה!

רוצים שנערוך עבורכם סעודת הישועות לכבוד הנביא הקדוש הושע בן בארי שמסוגלת ביותר ורבים ראו ישועות