הסרת תכשיטים – ללידה מהירה

הסרת הטבעת אם יש עליה טבעת או שרשרת תסיר אותו מעליה ואז תלד מיד מדרש תלפיות

סגולת הסגולות נשמת – ללידה קלה

אמירת נשמת זוהי סגולה ללידה קלה, תקבל עליה לומר נשמת אחר לידתה כן הובא מהגרי״י קניבסקי זצ״ל, (הסטייפלער) שתקבל על עצמה לפני הלידה שאם הכל יתנהל כשורה יאמרו נשמת. והובא בספר באר שבע (פרק ט עמוד סג), שסיפרה הרבנית בת שבע קניבסקי ע״ה, שכן נהגו היא (ויבדל״ח) בעלה הגר״ח.

כתב הגאון רבי מאיר מזוז שליט״א בהערותיו על ספר בן איש חי, (שנה ב פרשת תולדות אות ד) רמז יפה בפסוק ״.ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו" (בראשית פרק כה פסוק פא) שתיבות ״לנכח אשתו״ ראשי תיבות: לומר נשמת כל חי את שמך תברך וכו׳, ולכן תקנו דווקא נשמת כל חי בפי ישרים תתרומם וכו׳ שנרמזו שם שמות יצחק ורבקה כנודע.

פרקי תהילים – ללידה קלה

סגולה ללידה קלה – לומר פרקי תהילים: א, ד, ה, ח, לה, נז, צג׳ קח, קמב. ולקראת הלידה עצמה לומר שלשה פסוקים נוספים שלשת הפסוקים הם: ותאמרן המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצרית העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו (שמות פרק א פסוק יט). צא אתה וכל העם אשר ברגליך (שם פרק יא פסוק ח). והוא כחתן יוצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח (תהלים פרק יט פסוק ו). והובא בספר באר שבע (פרק כה עמוד קלט) בשם הרבנית בת – שבע אשת מו״ר הגר״ח קניבסקי ע״ה

 בנוסף לכך כתוב בספר טעמי המנהגים (עמוד תקסז – תקסח) שהביא מספר ויכתוב משה (פרשת בא) בשם רבינו בחיי, לומר לה את הפסוק (שמות פרק יא פסוק ח): ״וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא״, בדוק ומנוסה.

סגולה ללידה קלה – סעודת מלווה מלכה

סגולת סעודת מלוה מלכה מובא בספר דברי יצחק בשם רבינו הקדוש רבי אלימלך מליז׳נסק זצ״ל שסגולה גדולה מאוד לנשים שלא יתקשו בלידתן, שיאכלו בכל מוצאי שבת איזה דבר לשם סעודת מלווה מלכה, ואף כי יאמרו בפיהן בפה מלא לשם מצות מלווה מלכה, ועל ידי זה ילדו בנקל.

דברי סיכום: לידה הוא חוויה רוחנית גדולה מאוד, נשים מספרות על הרגשה אלוקית ממש, שכידוע נשמות תינוקות הנולדים לקוחים מגן העדן, וכן מאוד מתאימים לכאן דברי המדרש תנחומא פרשת תזריע בפירושו על המילים אין צור כאלוקינו צור מלשון צייר, שבשר ודם צורתו צורה אבל אין צורתו עושה צורה אבל הקב"ה צר צורה שזה האישה וצורתו יוצרת צורה שזה העובר שהאישה יולדת ועושה צורה כצורתה, פשוט מדהים, כל ההיריון והלידה זה נס גדול והשגחה פרטית ענקית, נזכור תמיד שרק הקב"ה הוא ואין בלתו יוצר ובורא הכול ורק הוא ילווה אותנו וישמור עלינו במהלך ההיריון והלידה שהכול ילך תמיד כשורה אמן. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *