3.8
(18)

סגולה למציאת אבידה – הדרך למצוא אבידות!

5. סגולות למציאת אבידה קלות ונוחות

נאבד לכם משהו? מחפשים אותו ולא מוצאים? הדבר יקר לכם מאוד ואינכם יודעים מה לעשות? לפניכם מספר סגולות שיעזרו לכם למצוא בקלות ובמהירות את היקר לכם.

1. נתינת צדקה לעילוי נשמת 'רבי מאיר בעל הנס', היא סגולה חזקה למציאת אבידה.

במדרש תלפיות (ענף אבידה ומציאה אות א) כותב, שסגולה למציאת אבידה, היא: תרומה לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס.

וזה לשונו: "קיבלתי, מי שמאבד איזה דבר, אם ינדור למאור: 'אם אני מוצא אותה, נדר סך מעות שמן למאור לנשמתו של רבי מאיר בעל הנס, מיד – מוצא האבידה".

עוד כתב שם שסגולה זו עוזרת רק אם נודר כסף לצדקה מיד אחרי שנאבדה האבידה, כי אם ינדור רק מאוחר יותר, אם איבד כסף יתכן ואחד לקח את זה כבר והשתמש בו, ואם איבד חפץ כל שהוא, יתכן שעשה המוצא שינוי בחפץ, ולכך לא יעזור שינדור כלל.

ובשיורי ברכה (למרן החיד"א, יורה דעה סי' רג אות ד) כתב על כך, שיאמר בפיו: "אלקא דמאיר ענני" (פירוש: "האלוקים של רבי מאיר בעל הנס עזור לי").

2. אמירת מדרש העוסק במציאה

בספר פניני רבנו הקהלות יעקב (עמוד קיג) מביא בשם הגאון רבי ישראל יעקב קנייבסקי זצ"ל (אביו של יבלחט"א הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א), שסגולה למציאת אבידה היא לומר קטע המובא במדרש רבה (בראשית נג, יד): "אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא 'ויפקח אלהים את עיניה, ותלך ותמלא את החמת' (בראשית כא, יט)".

3. יספר סיפור העוסק במציאת אבידה

סגולה נוספת מובאת בספרים והיא שיספר סיפור נפלא העוסק במציאת אבידה, ובזכות כך ימצא את מה שאיבד.

וזהו הסיפור שיספר: "האדמו"ר רבי צבי אוליקר זצ"ל בהיותו חתן, נאבדה לו קופסת הטבק שקיבל ממחותנו, אמר החתן: 'ריבונו של עולם, מחותני יכעס עלי על כך שאיבדתי את קופסת הטבק היקרה שנתן לי במתנה, והרי כל הארץ כולה אותה ארץ היא, ואת הכול אתה בראת, ומה זה משנה אם היא נמצאת במקום זה או אחר'. והתכופף החתן ארצה והרים את קופסת הטבק שנמצאה זה עתה".

יש שסיפרו את הסיפור שונה במקצת, וכה היה הסיפור לפי גירסתם:

"הצדיק רבי צבי אוליקר, בהיותו בחור היה נמוך במקצת מיתר חבריו, והוריו חששו, אולי בגלל שהוא נמוך יקשה עליהם למצוא שידוך טוב לבנם. פעם אחת עודו שוכב במיטתו טרם נרדם, שמע את הוריו מדברים על כך, שחוששים שמא לא ימצאו שידוך טוב לבנם, מאחר ונמוך הוא.

מיד לשמע דברי הוריו, נשא תפילה אל ה', שיגביה את קומתו, אך שלא ישימו לב אל כך האנשים ויחשבו שתמיד זה היה גובהו. ואכן קיבל ה' את תפילתו וגבהה קומתו.

לאחר מכן מצא את זיווגו בשעה טובה ומוצלחת, ובעת שהתארס, נתן לו מחותנו קופסת טבק במתנה, והיה החתן נותן לחמיו בכל שבת להריח מן הטבק אשר בקופסה.

פעם אחת נאבדה לו קופסת טבק, וחשש מאוד החתן שלחמיו יתגלה הדבר, פן יצטער על כך, ולכך התפלל אל ה' ואמר: 'הרי כל הארץ כולה שלך, ואם כן מה זה משנה היכן היא הקופסה', ומיד התכופף והרים את הקופסה טבק מן הארץ, בעד כולם חושבים שהיתה הקופסה שם ממזמן".

4. שתיקה וכתונת הפוכה סגולה למציאת אבידה

בספר הקדוש ברית מנוחה מביא סגולה מעניינת במיוחד למציאת אבידה.

והיא: שישתוק ולא יגלה זאת לאף אחד, ויהפוך את בגדו הצמוד לבשרו, וילך עמו כשהוא הפוך שלושה ימים. ועל ידי זה הוא ימצא את האבידה, או שיגיעו אליו להחזירו.

5. הפיכת כוס סגולה למציאת אבידה

האדמור מוויצען זצ"ל מביא גם סגולה מעניינת.

והיא: שמיד שנודע לו כי איבד את החפץ, יהפוך כוס, ויעמידה על השולחן כשהיא הפוכה.

יגעת ו'מצאת', תאמין!!

נושאים קשורים

דרג את המאמר

דירוג ממוצע 3.8 / 5. ספירת קולות: 18

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *